Tuesday, July 14, 2015

חוברת חדשה, לזכרו של זאב אנגלמאיר שעדיין לא הלך לעולמו
משתתפים טדי גולדנברג, בועז קדמן ועוד כמה.
תצא לאור בתחילת אוגוסט 2015 ותושק בפסטיבל הקומיקס