Thursday, November 19, 2009


עורב אפס - בועז קדמן
הוא סרט שמבוסס על מנגה ובו כנופיות נוער יפאניות הולכות מכות על השליטה בבית הספר crows zero
במקום ללמוד לבגרויות. ניר מטרסו ואני מאוד אוהבים אותו ועכשו סופסוף יצא חלק 2 בו תלמידי בית הספר
הולכים להרביץ לילדים מבית-ספר אחר
.

No comments: