Tuesday, August 14, 2012

קוראים יקרים, ללא כל קשר לכל הדיבורים על תקיפה באיראן, על חוסר יכולת מעשית למנוע את הפצצה האיראנית ועל מה יקרה אחרי הפצצה כזאת, יצאנו לפגרה ונחזור בראש השנה.
אנו מבקשים מכולם לחכות בסבלנות עד השנה הבאה עלינו  לטובה. 

No comments: